Søknadsfrist nytt barnehageår

1. mars er søknadsfrist for nytt barnehageår, dere er sikkert mange som har startet å tenke på hvilken barnehage dere skal velge. Vi ønsker dere velkommen som søkere i Birkebeineren Friluftsbarnehage

Oppstart i barnehage er en viktig begivenhet for både barn og foresatte. Vi er opptatt av at overgangen til å bli et barnehagebarn skal være trygg og god. Barnets behov er det som styrer tempoet på tilvenningsprosessen så vi følger ingen fast mal som skal passe for alle barn.

Dersom dere ønsker å komme på besøk før dere søker plass har vi satt av februar som besøksmåned, pga covid 19 må dere gi beskjed en dag eller to før dere kommer slik at vi har mulighet til å planlegge besøkene slik at det ikke blir for mange til stede.

Velkommen innom på besøk, og velkommen som søkere!

Dersom dere ønsker å se flere glimt fra vår hverdag finner dere oss på både Facebook og Instagram