Vår profil

Vår profil

Vi er en friluftsbarnehage lokalisert på Birkebeineren skistadion.

Vår beliggenhet gir oss unike muligheter til å kunne utøve friluftsliv hele året.

Vi vektlegger det å ha nok tid til å kunne undre oss sammen, og nyte de magiske øyeblikkene. Vi jobber for å gi barna unike naturopplevelser som de tar med seg videre i livet.

Vår visjon gjenspeiler dette: " Magiske øyeblikk skapes av glade barn og engasjerte voksne, med naturen som leke og læringsmiljø."

I vårt arbeid med å være en psykisk helsefremmende barnehage spiller naturen en viktig rolle.

Alle ansatte i Birkebeineren Friluftsbarnehage forplikter seg til å jobbe etter disse verdiene:

- Vi har omsorg og respekt for hverandre

- Vi er profesjonelle i vårt arbeid

- Vi er trygge og tilstedeværende voksne

- Vi inspirerer og motiverer

- Vi har nok tid

- Vi gjør hverandre gode ved å dele kunnskap