Psykisk helse

Psykisk helsefremmende barnehage

I Birkebeineren Friluftsbarnehage jobber vi for å være en psykisk helsefremmende barnehage. Vi jobber for å forankre en bevissthet i personalet i forhold til psykisk helse, som skal gjennomsyre hele barnehagedagen.

Vi forankrer den faglige praksisen i inspirasjon fra STYD.

Vi har utarbeidet et årshjul som skal sikre progresjon ut i fra alder, vi har og et eget bibliotek med bøker i forhold til dette teamet rettet mot både barn og personale.

Vårt faglige samarbeid med Nybu barnehage er og viktig i forhold til faglig utvikling rundt dette temaet. 

Vi har fokus på å skape robuste barn som mestrer å stå støtt i eget liv, og takler ulike utfordringer.

Ressursbank med tips til hvordan snakke med barn om noe du er bekymret for: https://www.blakors.no/ressursbank/

https://www.stinesofiesstiftelse.no/ 

https://www.snakkemedbarn.no/

https://plikt.no/