Avslutning for skolestarterne

Tirsdag 8. juni markerte vi at barnehagetida nærmer seg slutten for våre tre unike skolestartere <3

Overgangen fra å være barnehagebarn til skolebarn er en stor milepæl i barnas liv. Vi takker for fem flotte år som vi har fått lov å låne dere, og sender dere nå avgårde videre til skolen. Vi håper at vi har fylt sekken med blant annet tro på dere selv, livsglede, mestringstro samt vitebegjær!

Sammen har vi lært mye og mestret nye ting og utfordringer. 

Lykke til videre, dere er unike!