Nytt barnehageår

Vi gleder oss til et nytt barnehageår som vi skal fylle med nye erfaringer og opplevelser. For noen er det første gang i barnehagen, andre har skiftet avdeling og noen har ønsket bestevennen lykke til på skolen.

Vi jobber bevisst for å ivareta alle barna i barnehagen, og møte de ut i fra deres egne forutsetninger og behov. Psykisk helse er i fokus i alle valg og handlinger. Vi skal bidra til at de barna som går i Birkebeineren Friluftsbarnehage har med seg en sekk lastet med tro på egen verdi og evner, som gir en trygghet videre over i skolen- samtidig som de har empati og forståelse for andre sine behov og følelser.